Ιερομάρτυρες:Σχετικά

Από Ιερομάρτυρες

Η σελίδα αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής Ιερομαρτύρων, πεσόντες υπό των Κομμουνιστών εν Ελλάδι, από μαρτυρίες, βιβλία και ιστοσελίδες.

Η προσπάθεια υποστηρίζεται από επιστήμονες Ιστορικούς, Πληροφορικούς, Φιλόλογους κ.α.

Μπορείτε τις παρατηρήσεις σας ή και τις προτάσεις να τις στέλνετε στο email: holy.martyrs.com@gmail.com

Η διαχειρίστρια και αρθρογράφος της ιστοσελίδας

Ευαγγελία Κ. Λάππα

Φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Κυριακή του Πάσχα, 5 Μαΐου 2024